Изберете страница

Здравка Евстатиева

Преводачка с немски език

Контакти

Моб.:           +359 (0)889-811 836

 

За мен

 

Родена съм през 1962 г.

Завършила съм немска езикова гимназия, а след това и немска филология в СУ “Климент Охридски”, степен “Магистър”, с преводаческа специализация на курса и втора специалност български език и литература.

След дипломирането си през 1989г. съм работила като преводачка в ДФ “Медитех” и в представителството на швейцарската фирма СИВИКО АГ в София, а от 1995г. до 2000г. като преподавателка по немски език в 91. Немска езикова гимназия и 73. СОУ с преподаване на немски език в София и хонорувана преподавателка по немски език във ВУЗ. От този период са и първите ми публикувани преводи на художествена литература. От 2000г. работя на свободна практика като преводачка и хонорувана преподавателка по немски език и превод (до 2011 г.) първоначално в Софийски, а след това в Нов български университет, департамент по приложна лингвистика.

 Член съм на Германския съюз на преводачите (BDU).

Преводачески профил

Освен художествена литература, превеждам в областите хуманитарни науки, общество и политика, медии, журналистика, право.

Мога да бъда полезна още и с изготвяне рецензии на немскоезични книги и на преводи.