Здравка Евстатиева

Преводачка от немски език

За мен

 

 Родена съм през 1962 г.

 

Завършила съм немска езикова гимназия, а след това и немска филология в СУ “Климент Охридски”, степен “Магистър”, с преводаческа специализация на курса и втора специалност български език и литература.

 

След дипломирането си през 1989г. съм работила като преводачка в ДФ “Медитех” и в представителството на швейцарската фирма СИВИКО АГ в София, а от 1995г. до 2000г. като преподавателка по немски език в 91. Немска езикова гимназия и 73. СОУ с преподаване на немски език в София и хонорувана преподавателка по немски език във ВУЗ. От този период са и първите ми публикувани преводи на художествена литература. От 2000г. работя на свободна практика като преводачка и хонорувана преподавателка по немски език и превод (до 2011 г.) първоначално в Софийски, а след това в Нов български университет, департамент по приложна лингвистика.

 Член съм на Германския съюз на преводачите (BDU).

 

 

Преводачески профил

 

Освен художествена литература, превеждам в областите хуманитарни науки, общество и политика, медии, журналистика, право.

 

Мога да бъда полезна още и с изготвяне рецензии на немскоезични книги и на преводи.

Copyright © 2012 evstatieva.eu. All Rights Reserved.